Ewidencja Pracowniczych Podmioty sektora budżetowego Planów Kapitałowych. PPK to nowa odmiana zbierania na emeryturę. Mają one zagwarantować godne życie podczas jesieni życia. Zanim lecz zaczniemy wykorzystywać z PPK pracodawcy muszą dopełnić związanych z tym formalności. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo kogo mieści PPK dodatkowo jaka jest procedura tworzenia PPK. Grupa docelowa: wszyscy zatrudniający pracowników i zleceniobiorców (w szczególności podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników). Program strony www o emeryturach to Pracownicze Plany Kapitałowe, Cele wprowadzenia PPK, Podstawowe normy PPK, Czy jest ryzyko, że powtórzy się sytuacja z OFE, Własność środków i reguły dziedziczenia, Tworzenie PPK, Wielkość podmiotu a obowiązek tworzenia PPK, Podmioty sektora budżetowego, Mikroprzedsiębiorcy, Kiedy Wielkość podmiotu a obowiązek tworzenia PPK PPE zwalniają z PPK, Procedura tworzenia PPK, Terminy tworzenia PPK, Osoby podlegające PPK, Osoby objęte PPK – pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych, Student na zleceniu a PPK, Dobrowolny istota PPK, Wpływ wieku na przystąpienie PPK, Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60 Wpłaty na PPK, Podstawa naliczania PPK, Przychody poza podstawą, Wpłaty finansowane Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą poprzez pracownika, Wpłaty finansowane poprzez pracodawcę, Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne), Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami, Potrącenia z PPK, Dysponowanie środkami, Zapisanie się i wystąpienie z PPK, Zmiana pracodawcy, Rozwód lub unieważnienia małżeństwa, Śmierć uczestnika, Rozporządzanie środkami, Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60, Wypłata środków po 60, Zwrot środków na wniosek uczestnika, Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą, Obsługa PPK, Zasady inwestowania, Koszty zarządzania, Nadzór powyżej funkcjonowaniem, Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych, Portal PPK, Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, Nadzór nad funkcjonowaniem PPK, Konsekwencje podatkowe PPK, Przepisy karne.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Arkadiusz Sobczyk pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy | 2020-05-07

    Lubię pomocne informacje, które podasz w swoich artykułach. Będę zakładać swój blog i często sprawdzaj tutaj. Jestem pewna, że ​​będę tu nauczył się nowych rzeczy! Najlepsze szczęście na następny!