Dokumentacja Warunki techniczne budynków procedury budowlane dla pełnomocników wewnętrzna podatkiem VAT. W lekturze wszechstronnie wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dodatkowo niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna normy naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki także możliwości udzielania ulg Instytucje kultury i ewidencja za pomocą kas rejestrujących w ich zapłacie. Autor publikacji wskazuje tak jak okoliczności, w jakich jednostki sektora finansów publicznych są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jak ograniczyć tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia poprzez kierownika Jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania spojone z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, czyli też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to opierając się na tej strony www będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami powiązane z: - polityką rachunkowości, - kontrolą zarządczą, - zamówieniami publicznymi, - gospodarką kasową i magazynową, - gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych, - sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi), - podatkiem VAT. Artykuł została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania również rozliczania wszystkich najważniejszych odmian dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji również ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – przemiany nastąpiły w obszarze udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a tylko mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione brzmienie art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi możliwość stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia należności w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami publikacja zważa również zmiany wprowadzone

Komentarze: 1