Ceny transferowe dokumentacja podatkowa. Ekonomiczna wartość dodana ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona co oznacza audyt wewnętrzny proponowanych rozwiązań. Szczególny napór zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnorodnych poziomach zarządzania), w jaki sposób również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jak największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można zaimplementować tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, impuls narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny także wewnętrzny (definicja, myśl narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, idea narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: jak przeprowadzić audyt wewnętrzny prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Dominik Lubasz zagadnienia kolizyjnoprawne | 2020-03-13

    Jako posiadacz strony internetowej uważam, że treść tutaj jest grzechotna, doceniam to za ciężką pracę. Powinieneś to trzymać na zawsze! Powodzenia.